Kế hoạch sự nghiệp-cuộc đời của Lê Hồng

MỤC TIÊU CHUNG VỀ SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC ĐỜI CỦA LÊ HỒNG

1. Tự do tài chính ở tuổi 50 (năm 2032)

2. Mission of life: Là một người làm trong lĩnh vực giáo dục, giúp đỡ những trẻ em, những con người có ý chí, ham học hỏi

3. Phương châm sống: Trung thực-Nhiệt tình- Chân thành- có tài năng và có nhân cách.

4. Hoàn thiện bản thân: 4 kỹ sảo cần đạt được là:

 • DREAMING (Tưởng tượng)
 • THINKING (Tư duy)
 • WRITING (Viết văn)
 • LEADERSHIP (Lãnh đạo)

5. Mục tiêu theo từng giai đoạn:

 • Giai đoạn từ 30-40 tuổi
 • Giai đoạn từ 40-50 tuổi
 • Giai đoạn từ 50 tuổi đến chết

6. Mục tiêu theo từng mảng:

 • Nơi sinh sống
 • Việc làm
 • Tài chính cá nhân
 • Tài năng
 • Sức khỏe
 • Bạn bè
 • Du lịch
 • Sở thích
 • Gia đình và con cái
 • Đồ đạc cá nhân

 

MỤC TIÊU TỪ 10/2016 ĐẾN HẾT 12/2022- GIAI ĐOẠN HỌC HỎI VÀ RÈN LUYỆN

Mục tiêu chính:

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill the forms to signup

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.