Chuyên mục: Các cuộc thi SUYME-TDTT

Từ trong gian khó

“Từ trong gian khó” – một cụm từ mà mình nghĩ hẳn mỗi chúng ta, khi đọc nó ra, cũng có thể hình dung đầy đủ ý nghĩa mà cụm từ này muốn diễn tả. Và quả thực đúng là

Kiên trì là vô giá

Chào các bạn, Trong cuộc đời mỗi chúng ta, không ít thì nhiều, đều thần tượng một ai đó. Có thể là một nhà khoa học đại tài. Có thể là một chính trị gia xuất sắc. Một vận động

Lá thư con gái gửi bố

Ngày…tháng…năm… Bố thân yêu, Đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố đấy bố nhỉ? Con có thể hình dung ra khuôn mặt và phản ứng của bố khi nhận được bức thư này của con. Hẳn bố

Fill the forms to signup

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.