Tag Archives: Làm thế nào để một người đi làm và có gia đình và con cái có thể dành ít nhất 6h/ngày học tiếng Anh

Kỳ 5: Quản lý thời gian

Kỳ 5: QUẢN LÝ THỜI GIAN- TIME MANAGING Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ- Danh ngôn Chào các bạn, Thực ra chủ đề “quản lý thời gian” vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi, quen

Kỳ 4: Khổ luyện

KHỔ LUYỆN- HARD WORKING Thiên tài là một phần trăm cảm hứng, chín mươi chín phần trăm mồ hôi- Edison Reng…reng…reng…. Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, “đã 3h sáng rồi cơ à?”-

Kỳ 3: Người hướng dẫn

Kỳ 3: THE MENTOR- NGƯỜI HƯỚNG DẪN May mắn không tự dưng sinh ra, tất cả đều đến với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy đặt câu hỏi vì sao có những người luôn gặp được người hướng dẫn khi

Kỳ 2: Sự lựa chọn

Kỳ 2: SỰ LỰA CHỌN- THE CHOICE Cuộc sống là sự chọn lựa. Được hay không được là tùy nơi mỗi chúng ta. Có thể chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa hay người khác sẽ chọn lựa cho

Kỳ 1: Duyên may

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT NGƯỜI ĐI LÀM, CÓ GIA ĐÌNH VÀ CON CÁI CÓ THỂ DÀNH ÍT NHẤT 6H/NGÀY HỌC TIẾNG ANH Chào các bạn, Việc quản lý thời gian, duy trì lửa đam mê và kiên trì trong

Fill the forms to signup

Contact widgets requires PHP version 5.4 or higher. Please deactivate the plugin and contact your system administrator.